Cena za stavební dozor

Cena za stavební dozor je ovlivněna mnoha faktory. Odvíjí se především od doby trvání dozoru, charakteru stavby, rozpočtových nákladů stavby a také od vzdálenosti místa výkonu práce. A dále od rozsahu činností a počtu kontrolních návštěv na stavbě, které od stavebního dozoru investor požaduje,

V případě, že stavebník si sám vybere firmu nebo řemeslníka s nejnižší cenovou nabídkou, tak potom se dost často stává, že firma odborně nestačí na sjednané práce a stavební dozor potom musí zvýšit činnost kontrol a tím nahrazuje funkci stavbyvedoucího, který se na stavbě málo vyskytuje, a tím se cena také může navyšovat,

Vždy se přizpůsobujeme potřebám zákazníka a výsledná částka je proto vždy předmětem dohody. Ceny za poskytované služby stavebního dozoru nebo poradenství k projektům stanovujeme individuálně na základě náročnosti, požadavků a rozsahu poskytovaných služeb.

U rodinných a bytových domů, větších rekonstrukcí, by nezávislý kvalitní stavební dozor měl stát maximálně cca 2 – 5% z ceny realizace díla. Konečná cena je ale závislá zejména na dohodě. Důležité je stanovit si předem rozsah činnosti stavebního dozoru na stavbě,

Nezapomeňte, že vynaložené peníze se Vám při kvalitním stavebním dozoru vrátí několikanásobně. Není to jenom o penězích ale také o tom, že stavba bude provedena kvalitně a nemusíte se dohadovat s jednotlivými dodavateli a stavba bude provedena dle projektové dokumentace a také požadovaných parametrů stavby a ušetříte nemalé finanční prostředky za odborné vedení stavby – stavební dozor,

Nutno podotknout, že i když stavební dozor investora vyjde za celé období na několik desítek tisíc korun, máte jednak jistotu, že nad kvalitou odváděných prací je držen dohled, což do budoucna může ušetřit spoustu starostí a finančních výdajů za opravy skrytých vad a nedodělků, ale již během realizace vám dozor může nalézt nesrovnalosti ve fakturách a skutečných výdajích stavební firmy, které se s přehledem mohou pohybovat i ve stech tisících.

Pokud sháníte stavební dozor, použijte k tomu naše služby.