TERMOBAU – Ladislav Nejedlý s.r.o.

Nabízíme profesionální služby, kterých může využít každý, kdo plánuje výstavbu nového rodinného domu nebo rekonstrukci stávajících objektů. Náš stavební dozor, projektant a energetický specialista vám pomůže ušetřit čas, peníze a hlavně zajistí, aby dílo bylo odborně provedené.

Proč využívat našich služeb?

Poradenskou a konzultační činnost považujeme za velmi důležitou činnost především pro investora. V posledních letech se na stavbách a při přípravě staveb setkáváme s tím, že stavebník si sám zajišťuje projektovou dokumentaci, uzavírá smlouvy o dílo a sám provádí výběr zhotovitele a dodavatele dílčích částí stavby. Následně v průběhu zahájení prací investor zjistí, jakou provedl chybu, když si u specialistu a odborníka na provádění staveb neprovedl odborné posouzení všech kroků při přípravě stavby (projektová dokumentace, smlouvy o dílo, výběr zhotovitele a v neposlední řadě stavební dozor).

V rámci dotačních programů provádíme odbornou poradenskou činnost a to v oblasti dotačního programu Nová Zelená Úsporám, Kotlíkovou dotaci, Dešťovka a dotačního programu IROP.

Naši činnost provádíme na základě patřičných oprávnění a plně v souladu s legislativními požadavky zákazníka. Nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi se snahou o splnění věcných, časových a normových požadavků zákazníka.

Kromě vlastní tvůrčí práce je hlavním cílem firmy usnadnit práci ostatním projektantům, investorům a zhotovitelům  při přípravě projektů, vypracování Smlouvy o dílo, výběru vhodného dodavatele stavebních prací a vlastní realizaci díla.

Kdo jsme?

Firma TERMOBAU Ladislav Nejedlý s.r.o. byla založena v roce 2014 a navázala tak na předchozí firmu NOVA THERMOBAU COM s.r.o. založenou v roce 2006. Získali jsme odbornou praxi u nás i v Německu po dobu 5-ti let. Do roku 2014, kdy byla založena firma TERMOBAU Ladislav Nejedlý s.r.o, jsme realizovali veškeré práce v rámci revitalizace stávajících bytových a rodinných domů.

Po zkušenostech při realizaci staveb jsme se od roku 2014 zaměřili především na inženýrskou a poradenskou činnost. Provádíme nezávislé stavební dozory, vypracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB), odborné rady a konzultace v oblasti úspory energie a stavebně technickými posudky stávajících objektů pro prodej domů, reklamací a pro soudní znalce. Rozsah naší  činnosti  jako  jsou  dotační programy Nová zelená úsporám (NZÚ), Integrovaný regionální operační program (IROP), Kotlíková dotace, Dešťovka,  projekční činnost v rámci dotačních programů. 

 

Proč vybrat naši firmu?

KOMPLETNÍ SLUŽBY VE STAVEBNICTVÍ

Plánujete rekonstrukci Vašeho domu a máte zájem ji provést s dotací? Vypracujeme Vám veškeré doklady a vše vyřídíme za Vás.

Plánujete výstavbu rodinného domu a chcete mít stavbu provedenou kvalitně a přiměřeně cenové relaci. Potřebujete hned od samého začátku kvalitního odborného poradce nejlépe autorizovaného stavebního dozora, který Vám pomůže zajistit ve spolupráci se stavebníkem kvalitně vypracovanou projektovou dokumentaci, provede kontrolu všech smluv o dílo a cenové nabídky, správně nadefinovaný Platební kalendář, který je velmi důležitý k tomu abyste nepřišli o finanční prostředky a nemuseli si potom stavbu dokončovat sami na vlastní náklady.

Velice důležitou roli v průběhu stavby je zajistit si autorizovaného stavebního dozora, který  dohlíží nad prováděním realizace stavby z hlediska, kvality, ceny a věcného plnění smlouvy a také Vás ochrání před nezvratným rozhodnutím či podpisem důležitého dokumentu.

Odborníkem je především nezávislý stavební dozor s dlouholetou praxí a osvědčením o autorizaci. Autorizovaná osoba v oblasti stavebního dozoru je průběžně během roku vzdělávána, kontrolována českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je také českou komorou pojištěna. Tito pracovníci Vám garantují, že stavba bude probíhat ve vysoké kvalitě v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a dalšími základními dokumenty a vede ke spokojenosti stavebníka.

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

Je pro nás velice důležité, aby naši zákazníci byli spokojení. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a osobitě. Domluvte si schůzku, nebo se za námi zastavte a přesvědčte se sami o našich kvalitách a zkušenostech.

Dozorová činnost se provádí na základě Příkazní smlouvy,ve které jsou uvedeny veškeré činnosti, které pro stavebníka bude nezávislý stavební dozor provádět.

CERTIFIKACE a ZNALOSTI

Naši  pracovníci mají osvědčení o autorizaci, které nás opravňuje k projektové činnosti a provádění stavebních dozorů, máme oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov (PENB), jsme členy asociace energetických specialistů a jsme členy  komory autorizovaných inženýrů a techniků, máme Certifikát o pojištění, Certifikát odbornosti vydané ČKAIT a živnostenské oprávnění k výše uvedených činnostem.