O NÁS

TERMOBAU Ladislav Nejedlý s. r. o. 

Naše firma má dlouholeté zkušenosti jak u nás tak v zahraničí. v oblasti realizace staveb, revitalizace rodinných a bytových domů.

Historie - rok 1994 a odborná činnost v Německu

Od roku 2015 se zabýváme inženýrskou činností a zaměřením především dozorovou činnost při realizaci staveb, konzultační činnost v oblasti úspory energie bytových a rodinných domů.

Naše společnost zajišťuje komplexní služby, kde již vstupujeme do procesu při plánování a zpracování projektové dokumentace, až po výběr a vyhodnocení dodavatelů a cenových nabídek z hlediska ceny a kvality díla a vyhodnocení správnosti a výhodnosti předkládaných smluv o dílo.

Co nabízíme

Stavební dozory pro veškeré novostavby, rekonstrukce a modernizace stávajících objektů, dotačních programů a tato činnost vykonávaná autorizovanou osobou, bez které žádný stavebník nedosáhne na kvalitně provedené dílo a také na většině stavbách  úspor finančních prostředků.

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB), které se pracovávají pro novostavby rodinných domů a  pro stavební změny stávajících domů, pro prodej a nájem bytů, pro vlastníky bytových domů (SVJ)

Průkazy PENB, jsou povinné ze zákona 406/2000 Sb.,o hospodaření s energií a Vyhlášky č. 78/2013 Sb., energetické náročnosti budov.

Energetické a dotační poradenství v rámci dotačních programů Nová zelená úsporám, Kotlíkovává dotace, Dešťovka a IROP –  pro rodinné, bytové a panelové domy. Zajistíme Vám  také veškeré podklady (projektovou dokumentaci, odborný energetický posudek) a také Vám provedeme administraci žádosti.

Energetické a dotační poradenství provádíme vždy ve specifickém rozsahu podle potřeby zákazníka.

Poradenská a konzultační činnost nabízíme profesionální služby, kterých může využít každý, kdo plánuje výstavbu nového rodinného domu nebo  rekonstrukci a modernizaci  stávajících budov.

Termodiagnostika budov termografické měření  s pomocí termokamery a naměřených termografických snímků je možné zjistit, kudy z objektu uniká teplo (lokalizace tepelných mostů) nebo stanovit homogenitu tepelně izolační vrstvy. Měření termokamerou je vhodné ke zjištění rizikových míst k růstu plísní a povrchové kondenzace na vnitřních povrchových konstrukcí

Provádíme analýzu vad a poruch stavebních konstrukcí. Vady a poruchy se mohou vyskytovat u všech druhů staveb, bez ohledu na druh základního konstrukčního materiálu, stáří a stupně využití stavby.