NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Naše firma TERMOBAU Ladislav Nejedlý s.r.o. se zabývá dotačním poradenstvím, kde nejznámější je dotační program Nová zelená úsporám, který byl zahájen v roce 2009 a pokračuje i po roce 2020. Od samého začátku jsme zpracovali stovky žádostí a vypracovali jsme veškerou potřebnou dokumentaci včetně administrace žádostí.

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s dotačním programem Nová zelená úsporám, můžeme odborně informovat potencionálního zájemce o všech dotačních titulech v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Program je určený pro majitele rodinných domů v celé ČR. Průměrná výše dotace je maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů nebo doložených faktur.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN:

RODINNÉ DOMY

 • Pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace a obnovitelné zdroje energie
 • Pro stavebníky, kteří staví domy v „pasivním“ standardu
Oblasti podpory

OBLAST A: Zateplování, výměna oken a dveří

 • Dotace určená dle výměr zateplovaných či měněných konstrukcí,
 • Výše dotace je odstupňována dle výše úspory a dosažených energetických parametrů budovy po realizaci opatření,
 • Povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla na vytápění,
 • Realizace zelených střech až 500 Kč/m² navíc,
 • Bonus až 20.000,-Kč při kombinaci se žádostí z „kotlíkových dotací“

OBLAST A: Dotace na stínící techniku

 • Venkovní rolety, žaluzie nebo slunolamy
 • Dotace 500 nebo 1000 Kč/m² stíněné plochy dle způsobu ovládání
 • Uznatelnost výdajů od 1.9.2018

OBLAST C 1, C 2: Výměna zdrojů tepla

Program doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“, podporuje:

 • Výměny lokálních topidel (kamna)
 • Výměny elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla

OBLAST C.3: Solární systémy

Systém musí být umístěn na stavbě, možnost bonusu 10 000 Kč pro systémem s ohřevem vody při současné žádosti o „kotlíkové dotace“.

Solární termické systémy

 • Dotace 35 000 Kč (pro přípravu TV a přípravu TV a přitápění

Solární fotovoltaické systémy

 • Dotace 35 000 Kč – 150 000 Kč (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
 • Instalovaný výkon nesmí být vyšší ne 10 kWp.
 • Vyrobená energie musí sloužit zejména k pokrytí vlastní potřeby energie uvnitř podpořené budovy (min. 70% vyrobené elektřiny)

Dotační program dešťovka

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady pro všechny stávající domy v celé ČR (nelze pro novostavby, tzn. domy schválené k užívání po 27.4.2017).

Akumulace srážkové vody pro splachováním a zálivku zahrady.

 • Pro stávající domy – napojit alespoň jednu toaletu
 • Pro novostavby – napojit všechny toalety

Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

 

OBLAST B: Výstavba domů v „pasivu“

 • Podpora 150 – 450 tis. Kč. Zvýhodněny jsou úspornější domy, zpravidla více využívající energii z obnovitelných zdrojů
 • Dotace poskytována jako na celý dům – nelze kombinovat s podporou z oblastí podpory A a C na jednotlivá dílčí opatření, která jsou součástí projektu domu.
 • Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze stavebník, který se stane zároveň prvním vlastníkem domu (podporu nelze poskytnout na koupi domu).
 • Maximální velikost rodinného domu je omezena na 350 m²
 • Povinná instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla a měření průvzdušnosti obálky budovy: blower-door test.
 • Podpora na přípravu a realizaci projektu až 35 000 Kč
 • Možnost realizace většiny prací svépomocí.
 • Lhůta na dokončení domu až 36 měsíců.
 • Možnost podpory na „zelenou střechu“ či využití tepla z odpadní vody