Proč se měření provádí?

Termografické měření se používá v pozemním stavitelství, při diagnostice průmyslových staveb a při kontrole provozního stavu technologií.

Termografické měření ve stavebnictví umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár izolace a podobně.

Umožňuje nám stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se při zjišťování skrytých vad staveb. Termografie je schopna s potřebnou přesností tyto poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení je základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.

Jaké přístroje používáme?

e40bxVeškeré měření provádíme za pomoci termokamery Flir E40 bx. Tato termokamera se velmi dobře hodí pro použití ve stavebnictví. Nabízí velmi kvalitně provedenou optiku s ručním ostřením a s možností výměny objektivů a dva měřicí rozsahy -20 °C až 120 °C a 0 °C až 650 °C.

Komplementární řada termokamer FLIR Ebx určená pro stavebnictví nabízí vyšší teplotní citlivost (tj. neuvěřitelných 0,045 C pro každou termokameru z dané řady) a měřicí funkce určené speciálně pro stavebnictví, tj. alarm izolace a alarm vlhkosti.

 

 

 

Ceník termografického měření

Rodinné domy:

25.02.2007 018

 • 15 termografických snímků objektu
 • 15 reálných snímků objektu
 • konzultace
 • protokol o měření dle normy EN 13187
3 600 Kč

Panelové a bytové domy:

pd_sternberk

 • 30 termografických snímků objektu
 • 30 reálných snímků objektu
 • konzultace
 • protokol o měření dle normy EN 13187
6 900 Kč

Průmyslové objekty:

el_sternberk

 • 50 termografických snímků objektu
 • 50 reálných snímků objektu
 • konzultace
 • protokol o měření dle normy EN 13187 je zpoplatněn 15% z celkové ceny měření
11 800 Kč

veškeré ceny jsou uvedeny v tomto ceníku jsou bez DPH

Ukázka termosnímků

NEZATEPLENÝ SOKL

velmi dobře vidíme rozdíl úniku tepla mezi zateplenou a nezateplenou částí objektu

PLASTOVÁ & DŘEVĚNÁ OKNA

velmi dobře viditelný rozdíl mezi úniky tepla na dřevěném a plastovém okně

VETKNUTÉ KONSTRUKCE

zde vidíme velmi malý prostup tepla přes vazný trám

NEZATEPLENÝ DŮM

ukázka nezatepleného domu, červená a bílá barva indikuje největší tep. úniky

Termografie

Infračervená termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa a to bezkontaktním způsobem. Úkolem termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize. Tento termín vznikl z názvu prvního výrobce infračervených kamer, firmy Thermovision, dnes FLIR.

Na princip měření přišel fyzik Max Planck.

Termokamery umožňují zobrazit infračervené záření tělesa tak, aby jej bylo možné vidět (vizualizace).

Výstupem z termovizní kamery je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek. Radiometrické termokamery pak uživateli umožní určit teplotu v jednotlivých bodech termogramu. Určení teploty však není snadné, protože závisí na několika parametrech. Jeden z hlavních parametrů je emisivita tělesa. Ideálně černé těleso má emisivitu 1, lesklá tělesa mají emisivitu velmi malou (až 0,1). Malá emisivita tělesa většinou znamená menší přesnost měření. Do měřeného zářivého toku tělesa totiž může značným způsobem vstoupit zdánlivá odražená teplota, která ovlivňuje naměřený výsledek.

Některé termovizní systémy se specifickými funkcemi jsou chráněny licencemi. Jedná se o systémy využitelné pro navádění raket a letadel, u nichž existuje potenciál vojenského zneužití.