Nová Zelená Úsporám

02-nova-zelena-usporamJe dotační program ministerstva životního prostředí ČR, který je zaměřen na úspory v oblasti energií.Dotační program je určen pro rodinné domy. V roce 2015 se mezi majitele nemovitostí rozdělí 1,1 miliardy korun. Finanční prostředky pro tento dotační program jsou získávány z prodeje emisních povolenek. Dotační program je spuštěn.

BIMTECHIMAGE

Krátké info:

infoProgram je určený pro majitele rodinných domů z celé ČR. Průměrná výška dotace je přibližně 50 % z celkových způsobilých výdajů při snížení měrné spotřeby tepla oproti původnímu stavu o 60 %. Pro srovnání při snížení měrné potřeby tepla pouze o 40 % bude výška dotace přibližně okolo 30 % z celkových způsobilých výdajů. V rámci dotací na zateplení můžete obdržet finanční podporu i na výměnu oken a dveří.

Dotace zahrnuje

    Zateplení fasády
    Výměna oken a dveří
    Zateplení střešního pláště
    Zateplení fasády
    Zateplení podlah a stropů
    Výměna zdroje tepla
 
 

IROP pro bytové domy

pd_sternberkNa podporu snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů lze uplatnit dotační program Integrovaný Regionální Operační Program (IROP).

Nová zelená úsporám je určená pro bytové domy na území města Prahy. IROP je určen pro bytové domy na území celé ČR s výjimkou Prahy. Podpora je 20% z celkových uznatelných nákladů.

 

To znamená…

To znamená, že je možné žádat například o dotace na zateplení obvodových stěn, střechy a stropu, na výměnu oken či dveří nebo na pořízení kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo solárního systému na přípravu teplé vody.

Žádat je možné před samotným zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace úsporných opatření. Na jeden objekt lze uplatnit jen jednu žádost, která však může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Při podání žádosti je ve všech případech nutné přiložit podepsaný formulář žádosti o podporu, odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou a energetickým specialistou a krycí list technických parametrů s výkazem výměru potvrzený energetickým specialistou.

Kompletní podmínky pro rodinné domy.