Důvod dotačního programu

Důvodem pro spuštění dotačního programu "Kotlíková dotace" je zhoršená kvalita ovzduší v Olomouckém kraj, kdy významným faktorem negativně ovlivňující kvalitu ovzduší jsou emise hlavních znečišťujících látek jako TZL, SO2, NOx, CO a podobně, vyprodukovaných zejména lokálními topeništi.

Účel dotačního programu

Účelem je snížení úrovně znečištění ovzduší v Olomouckém kraji prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to prostřednictvím omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění rodinných domů. Mezi další účely dotace patří snížení zdravotních rizik plynoucích ze znečištěného ovzduší a také snížení poškození ekosystému.

Předmět dotačního programu

 Výměna zdrojů tepla:

  • za tepelné čerpadlo
  • kotel na pevná paliva
  • plynový kondenzační kotel

Solárně-termické soustavy:

Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody (pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění).

 

"Mikro" energetická opatření:Kotlikova_dotace_aktualita_ico

Maximální způsobilé výdaje mohou být maximálně 20 000,- Kč. Je zde zahrnuto zateplení střechy, sklepa, oprava fasády, výměny oken a dveří a podobně.

Míra podpory

 

 KOTEL NA UHLÍ

Dotace nejvýše 70% + 5% z 150 000 Kč

(tj. 105 000 Kč / 112 500 Kč)

 

KOMBINOVANÝ KOTEL

Dotace nejvýše 75% + 5% z 150 000

(tj. 112500 Kč / 120 000)

 

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Dotace nejvýše 75 % + 5% z 150 000 Kč

(tj 112 500 Kč / 120 000 Kč)

 

TEPELNÉ ČERPADLO NEBO KOTEL NA BIOMASU

ukázka nezatepleného domu, červená a bílá barva indikuje největší tep. úniky

 

 

 

Informace k dotačnímu programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.“

Olomoucký kraj vyhlásil dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. pro fyzické osoby - vlastníky rodinných domů v Olomouckém kraji a vyzývá k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci tzv. dílčího projektu, v rámci kterého mohou fyzické osoby realizovat v rodinném domě na území Olomouckého kraje výměnu zdroje tepla (kotle) na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla.

Dotační program je vyhlášen v rámci projektu Olomouckého kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1).

Dotací lze podpořit výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva (uhlí, kombinace uhlí + biomasa, biomasa), tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel. V souvislosti s výměnou zdroje tepla je možno provést také instalaci solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody a další doprovodná opatření, tj. technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (tzv. „mikro“ energetická opatření).

Dotační program je vyhlášen od 6. 1. 2016 do 13. 5. 2016, přičemž samotný příjem žádostí bude probíhat od 22. 2. 2016 do 13. 5. 2016 do 12:00 hod. Veškeré další informace včetně formuláře žádosti, místa příjmu žádostí a kompletních podmínek dotačního programu naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz, konkrétně pak v sekci věnované dotačním programům www.kr-olomoucky.cz/dotace2016

Máte dotaz nebo zájem o kotlíkovou dotaci? Napište nám.